www.FIKRABUL.com  Tercüme


İngilizce dersinde öğretmeni çocuğa sordu :
- Oğlum, sana Türkçe bir cümle vereceğim, sen bunu İngilizceye çevireceksin...
Çevireceğin cümle,
"Çocuk, koştu koştu, denize düştü, boğuldu..."
Ögrenci yanıt verdi :
- The boy tıkıdık, tıkıdık, culup, glu, glu...  www.FIKRABUL.com